Pokročilé datové služby

V rámci sítě WMS-Net nabízíme firmám a společnostem kromě přímého připojení k síti Internet i další doplňkové datové služby.

Layer2 VPN

VPN Layer 2

Je propojení sítí zákazníka na úrovni ISO-OSI Layer2 (transparentně).

Layer 2 VPN technologie nabízí zákazníkům například:

  • Transparentní propojení pobočkových sítí zákazníka. Propojené sítě se z hlediska uživatelů jeví jako jedna virtuální celopodniková síť. Zákazníkovi se tak snižují náklady na provoz a správu sítě. 
  • Transparentní propojení serverů umístěných v našem datacentru a sítí poboček zákazníka. Umístěním serverů do našeho datacentra přináší zákazníkům výhody ve zvýšení dostupnosti serverů (zákazník nemusí řešit pro své servery adekvátní chlazení, náhradní zdroje napájení aj.), optimalizaci objemů přenášených dat mezi pobočkami a servery a konečně data veřejně dostupných služeb na serverech mohou být odbavena na Internet rovnou z datacentra a odpadá tak přenášení dat z pobočkových sítí - to je výhodné zejména v lokalitách, kde není dostupná optická síť.

Technologie užívané pro implementaci L2 VPN jsou CVLAN, 802.1ad QinQ, GRE(/IPSEC), VXLAN (VTEP v našem datacentru, Control plane PIM/MP-BGP).

Layer3 VPN

VPN Layer 3

Propojení sítí zákazníka na úrovni ISO-OSI Layer 3 (transparentnost na úrovni sítí). Propojení sítí zákazníka se provádí směrováním provozu mezi pobočkovými sítěmi (a eventuálně naším data centrem). L3VPN dovoluje větší izolovanost pobočkových sítí, kde každá síť může mít vlastní definice a zásady pro bezpečnost,  adresování a směrování.

Layer 3 VPN technologie nabízí zákazníkům například:

  • Transparentní propojení pobočkových sítí zákazníka na úrovni sítí. Propojené sítě se z hlediska uživatelů jeví jako jedna virtuální celopodniková síť. Zákazníkovi se tak snižují náklady na provoz a správu sítě.
  • Propojení serverů v umístěných v DMZ síti v našem datacentru a sítí poboček zákazníka. Umístěním serverů do našeho datacentra přináší zákazníkům výhody ve zvýšení dostupnosti serverů (zákazník nemusí řešit pro své servery adekvátní chlazení, náhradní zdroje napájení aj.), optimalizaci objemů přenášených dat mezi pobočkami a servery a konečně data veřejně dostupných služeb na serverech mohou být odbavena na Internet rovnou z datacentra a odpadá tak přenášení dat z pobočkových sítí - to je výhodné zejména v lokalitách, kde není dostupná optická síť.

Technologie užívané pro implementaci L3 VPN jsou IPSEC, VRF-lite.

Služba Multihoming

Multihoming

Spočívá v připojení sítě zákazníka více linkami - primární a záložní.

Kombinací primární a záložní linky lze zvýšit dostupnost připojení k internetu v případě výpadku primární linky (selhání, nutný servis atp.). Max. doba pro automatické přepnutí na záložní linku je 10 sekund.