Rychlosti tarifů

Zde je uveden přehled rychlostí námi nabízených tarifů připojení k internetu.

Změřit rychlost připojení

(rychlost stahování | nahrávání za sekundu)

Služba Maximální (inzerovaná) Běžně dostupná Minimální
FIBER-B Mini+ 2000 Mb/s | 1000 Mb/s 1800 Mb/s | 900 Mb/s 1000 Mb/s | 800 Mb/s
FIBER-B Klasik+ 2000 Mb/s | 1000 Mb/s 1800 Mb/s | 900 Mb/s 1000 Mb/s | 800 Mb/s
FIBER-B Profi+ 2000 Mb/s | 1000 Mb/s 1800 Mb/s | 900 Mb/s 1000 Mb/s | 800 Mb/s
FIBER-G Mini+ 2000 Mb/s | 1000 Mb/s 1800 Mb/s | 900 Mb/s 1000 Mb/s | 800 Mb/s
FIBER-G Klasik+ 2000 Mb/s | 1000 Mb/s 1800 Mb/s | 900 Mb/s 1000 Mb/s | 800 Mb/s
FIBER-G Profi+ 2000 Mb/s | 1000 Mb/s 1800 Mb/s | 900 Mb/s 1000 Mb/s | 800 Mb/s
       
FIBER-B Mini 1000 Mb/s | 1000 Mb/s 900 Mb/s | 900 Mb/s 800 Mb/s | 800 Mb/s
FIBER-B Klasik 1000 Mb/s | 1000 Mb/s 900 Mb/s | 900 Mb/s 800 Mb/s | 800 Mb/s
FIBER-B Profi 1000 Mb/s | 1000 Mb/s 900 Mb/s | 900 Mb/s 800 Mb/s | 800 Mb/s
FIBER-B Senior 30 Mb/s | 10 Mb/s 18 Mb/s | 6 Mb/s 9 Mb/s | 3 Mb/s
FIBER-G Mini 1000 Mb/s | 1000 Mb/s 900 Mb/s | 900 Mb/s 800 Mb/s | 800 Mb/s
FIBER-G Klasik 1000 Mb/s | 1000 Mb/s 900 Mb/s | 900 Mb/s 800 Mb/s | 800 Mb/s
FIBER-G Profi 1000 Mb/s | 1000 Mb/s 900 Mb/s | 900 Mb/s 800 Mb/s | 800 Mb/s
FIBER-G Senior 30 Mb/s | 10 Mb/s 18 Mb/s | 6 Mb/s 9 Mb/s | 3 Mb/s
       
CITY Mini 100 Mb/s | 100 Mb/s 60 Mb/s | 60 Mb/s 30 Mb/s | 30 Mb/s
CITY Mini exclusive 300 Mb/s | 300 Mb/s 180 Mb/s | 180 Mb/s 90 Mb/s | 90 Mb/s
CITY Klasik 500 Mb/s | 500 Mb/s 300 Mb/s | 300 Mb/s 150 Mb/s | 150 Mb/s
CITY Profi 1000 Mb/s | 1000 Mb/s 600 Mb/s | 600 Mb/s 300 Mb/s | 300 Mb/s
CITY Senior 10 Mb/s | 10 Mb/s 6 Mb/s | 6 Mb/s 3 Mb/s | 3 Mb/s
       
GPON Mini 100 Mb/s | 100 Mb/s 60 Mb/s | 60 Mb/s 30 Mb/s | 30 Mb/s
GPON Mini exclusive 300 Mb/s | 300 Mb/s 180 Mb/s | 180 Mb/s 90 Mb/s | 90 Mb/s
GPON Klasik 500 Mb/s | 500 Mb/s 300 Mb/s | 300 Mb/s 150 Mb/s | 150 Mb/s
GPON Profi 1000 Mb/s | 1000 Mb/s 600 Mb/s | 600 Mb/s 300 Mb/s | 300 Mb/s
GPON Senior 10 Mb/s | 10 Mb/s 6 Mb/s | 6 Mb/s 3 Mb/s | 3 Mb/s
       
WIFI Mini 5 GHz n 30 Mb/s | 25 Mb/s 18 Mb/s | 15 Mb/s 9 Mb/s | 7,5 Mb/s
WIFI Klasik 5 GHz n 40 Mb/s | 25 Mb/s 24 Mb/s | 15 Mb/s 12 Mb/s | 7,5 Mb/s
WIFI Profi 5 GHz n 50 Mb/s | 25 Mb/s 30 Mb/s | 15 Mb/s 15 Mb/s | 7,5 Mb/s
WIFI Mini 5 GHz ac 40 Mb/s | 30 Mb/s 24 Mb/s | 18 Mb/s 12 Mb/s | 9 Mb/s
WIFI Klasik 5 GHz ac 60 Mb/s | 30 Mb/s 36 Mb/s | 18 Mb/s 18 Mb/s | 9 Mb/s
WIFI Profi 5 GHz ac 100 Mb/s | 30 Mb/s 60 Mb/s | 18 Mb/s 30 Mb/s | 9 Mb/s
WIFI Mini 60G 100 Mb/s | 30 Mb/s 60 Mb/s | 24 Mb/s 30 Mb/s | 9 Mb/s
WIFI Klasik 60G 200 Mb/s | 40 Mb/s 120 Mb/s | 24 Mb/s 60 Mb/s | 12 Mb/s
WIFI Profi 60G 300 Mb/s | 50 Mb/s 180 Mb/s | 24 Mb/s 90 Mb/s | 15 Mb/s
WIFI Mini 60G lite 50 Mb/s | 25 Mb/s 30 Mb/s | 15 Mb/s 15 Mb/s | 7,5 Mb/s
WIFI Klasik 60G lite 100 Mb/s | 30 Mb/s 60 Mb/s | 18 Mb/s 30 Mb/s | 9 Mb/s
WIFI Profi 60G lite 150 Mb/s | 35 Mb/s 90 Mb/s | 31 Mb/s 45 Mb/s | 10,5 Mb/s

Maximální rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, která musí být stanovena realisticky s ohledem na použitou technologii a její přenosové možnosti a s ohledem na konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro směr download a upload limitující. Maximální rychlost musí být na dané přípojce či v daném místě připojení reálně dosažitelná s možnou variancí způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu. Informace o možné varianci a jejích fyzikálních příčinách musí být uvedena v účastnické smlouvě. Hodnota maximální rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s). Ověření reálné dosažitelnosti hodnoty maximální rychlosti vychází ze standardu ITU-T Y.1564.

Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu uvádí ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupuk internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než maximální rychlost. Hodnota inzerované rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkoujsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).

Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službupoužívá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během jednoho kalendářního dne. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI.

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, kterou se příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti inzerované v podobě TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI, to znamená, že rychlost stahování (download), resp. vkládání (upload) dat neklesne pod hodnotu minimální rychlosti. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s). Pokles výkonu služby pod hodnotu 30 % inzerované rychlosti je považováno za výpadek služby a uživatel má právo službu reklamovat.

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

Velké odchylky od inzerované rychlosti stahování nebo odesílání dat mohou mít za následek zpomalení a v extrémním případě až zastavení přístupu k internetu. To se projeví delší dobou odezvy, pozdější aktualizací či delší dobou stahování nebo odesílání dat v aplikacích, které využívají internet, a v nejhorším případě až nefunkčností takových aplikaci a služeb.

V případě velkých odchylek od běžně dostupné rychlosti stahování nebo odesílání dat, má účastník právo danou datovou službu reklamovat.