Typy Wi-Fi sítí

Každá námi pokrytá lokalita využívá vysílače s různou wi-fi technologií (a/n/ac), od které se odvíjí maximální dosažitelná rychlost internetu v daném místě.

Jaká technologie je dostupná na požadované adrese Vám sdělíme telefonicky na naší bezplatné lince. V některých případech je ale třeba nejprve zaměřit sílu signálu v odběrném místě. V případě potřeby si tak s Vámi domluvíme nezávazné zaměření signálu zdarma. V naplánovaný termín a čas k Vám přijede technik, změří sílu signálu a sdělí Vám možnosti a konečnou cenu instalace.

Zvolejte nám na bezplatnou linku:
+420 800 707 077