Co je SLA?

SLA je zkratka pro anglická slova Service Level Agreement, což je obecně smlouva (nebo dodatek) ke sjednané smlouvě o poskytování služby (Internet, IPTV, aj.) stanovující úroveň a kvalitu sjednané služby obvykle nad výchozí úroveň, která je pro sjednanou službu stanovena (např. v ceníku služeb). Díky SLA smlouvě Vám budeme a musíme garantovat danou dostupnost a kvalitu poskytovaných služeb - především garantovanou dostupnost služby, garantovanou opravu služby - reakční časy pro vyřešení případných výpadků nebo oprav. Máte-li firmu, ve které je dostupnost připojení k internetu klíčové a vysoce důležité pro její fungování, můžete s námi uzavřít SLA smlouvu, díky které Vám dostupnost služeb budeme garantovat dle vybrané úrovně. Samozřejmostí jsou i slevy v případě nedostupnosti apod.